Fastighetsinvestering

Fastighetsbyrån, Mäklarringen, Husman Hagberg, eller Bjurfors? Oavsett vad för mäklare som hanterar försäljningen av din bostad kan du räkna med att få en annons på Hemnet. Denna sida har fått mäklarbranschen att i det närmaste bli helt och håller beroende av tjänsten i fråga. Med 1,6 – 1,8 miljoner unika besökare/vecka har det blivit en ofrånkomlig del i marknadsföringen av nya objekt. Dock har tekniken nu hunnit förbi den ursprungliga strategi man haft för att kunna finansiera tjänsten.

En stor del intäkterna för Hemnet har varit bannerannonsering. Det finns stora bannerplatser på sidan med de många besökarna. I dagsläget har dock hemsidan fått konkurrens av de appar man tagit fram. Genomslagskraften för applikationer och mobil trafik har varit enorm! Problematiken är inte att trafiken minskar utan att allt färre besöker sidan via en traditionell dators webbläsare. Detta gör att man inte får samma exponering av sin reklam som tidigare. För att stävja bortfallet av reklampengar har man beslutat att debitera 600 kr/annons. Detta är en kostnad mäklarhusen inte är välvilligt inställda till. För att hitta alternativa marknadsföringskanaler samlas ett stort antal mäklarföretag för att hitta nya sätt att visa upp sina fastigheter. Fortsättning följer kring svensk bostadsförsäljning och dess kanaler.

Svårt att komma äga bostad

Den ekonomiska obalans som varnats för, har gett till följd att allt större planer sjösätts för att minska över-belåning och skuldbörda hos befolkningen. Förutom att vilja förenkla byggnadstillstånd samt att främja nybyggnad har man också satt press på bankerna. Bolånetaket är en av de satsningar som skall hindra människor från att skuldsätta sig allt för mycket. Baksidan av besluten hamnar i knät på den yngre generationen som är i färd att köpa bostad. Utan en befintlig villa eller insatslägenhet är det svårt att köpa en bostad. Lånetaket förhindrar alla möjligheter att låna till hela bostaden och få har kapital motsvarande det belopp som krävs för att kunna köpa. Effekterna av detta avspeglar sig tydligt på hyresmarknaden där allt fler stannar istället för att köpa lägenhet. Den mest utsatta gruppen är ungdomar under 25 år. 57 procent av dessa personer behöver lån för att täcka kontantinsatserna för ett framtida boende. Sett till befolkningen som helhet finns skepsis mot bolånetaket och omkring 30 procent av befolkningen vill att man skall slopa lånetaket helt och hållet.

Väljer man att istället titta på nästa grupp i undersökningen som ligger bakom dessa siffror, 26-35 år, är det 38 procent som inte har kontantinsatsen. Risken med insatsen som syftade till att minska antalet högt belånade hem och bostäder har i nuläget istället inneburit att en stor del av befolkningen inte har möjlighet att komma in på marknaden som ägare till sin bostad.

Ny trend för bostadsrätter

Efter lång tids oro och stiltje på bostadsmarknaden har man nu kunnat se tydlig uppgång. Försäljningstiderna är kortare och det blir mindre vanligt med sänkningar i fråga om pris. Booli.se har kommit ut med statistik som pekar på att vi åter börjar våga oss på att köpa bostadsrättslägenheter. Den minskning i fråga om annonserade objekt som vi kunnat se under en tid, följs av en positiv prisutveckling. Omkring 4 procent prisökning har skett under det senaste året. Kraftigast prisutveckling är det, i vanlig ordning, i storstadsregionerna. Under året som gått har prisutvecklingen varit starkare i Göteborg än i Stockholm och man bedömer marknaden som stark.

Villamarknaden brukar röra sig långsammare än den för bostadsrätter, och det är fortsatt något lägre antal utannonserade lägenheter nu än det var för något år sedan. Dock har man börjat se en mindre ökning som visar att trenderna på bostadsmarknaden är som vanligt. Orsakerna till förändringarna kan, enligt VD Erik Olsson – Erik Olsson Fastighetsförmedling, ha psykologiska förklaringar vilka handlar om minskad oro för ekonomiska svårigheter i EU. De insatser som flaggats för gällande amorteringskrav och bolånetak, är ytterligare någonting som kyler ner en överhettad marknad för bostadsrätter och även för villor.