WordPress

Grundläggande färdigheter för WordPress-utveckling

Front-end är den del av en webbapplikation som användaren interagerar direkt med, till exempel genom att fylla i ett formulär eller göra ett köp på webbplatsen. Den använder tre koder för att konstruera vad en användare ser och hur de interagerar med webbplatsen: HTML, CSS (cascading style sheets) och JavaScript.

Back-end är den del av en webbapplikation som interagerar med front-end genom att skicka och ta emot data som visas live på webbplatsen. Dessa data skickas från webbläsaren, som begär information från en server som innehåller en databas. Servern skickar sedan uppgifterna till klienten/webbläsaren så att den kan tolka och göra dem synliga på sidan.

Design och innehållsförberedelse

Det första steget i webbutvecklingsprocessen är att skapa en plan för webbplatsen tillsammans med ditt team. Detta är ett dokument som hjälper dig och din kund att förstå riktningen för webbplatsens design och hur den kommer att fungera på papper. Det innehåller layouter, logotyper, färger, typsnitt och andra estetiska egenskaper som kommer att vägleda resten av projektet.

När ritningen är klar börjar Front-End-utvecklarna förvandla den till en fungerande verklighet som fungerar i en webbläsare. De kommer att använda webbdesignen och kundens innehåll för att koda webbplatsen, vilket innebär att de använder tre koder: HTML, CSS och JavaScript.

Kurser i webbutveckling

Kurser i webbutveckling är ett utmärkt sätt att lära sig de färdigheter du behöver för att bli en framgångsrik webbutvecklare. De lär dig att skriva kod, lösa problem och skapa interaktiva webbplatser. Du kan också lära dig att utveckla mobilappar, och det finns gott om gratis onlinekurser som hjälper dig att komma igång.

De bästa kurserna i webbutveckling är en blandning av videolektioner med självstudier och praktiska projekt. Att välja rätt kurs för dig beror på flera faktorer, bland annat hur mycket tid du har att lägga ner, din inlärningsstil och din erfarenhetsnivå.

En bra början är en gratis Udemy-kurs. Dessa kurser använder de senaste versionerna av HTML och CSS, så du behöver inte oroa dig för att lära dig föråldrat material eller behöva uppgradera dina kunskaper i framtiden.

Du kan också hitta många gratis kurser i webbutveckling på YouTube. Vissa riktar sig till nybörjare, medan andra är inriktade på erfarna utvecklare som vill förbättra sina kunskaper.

Om du letar efter en mer teknisk metod kan du kolla in edX, en onlineutbildningsplattform från Harvard och MIT som erbjuder kurser på universitetsnivå, mikrodiplom, yrkescertifikat och onlineexamina som lärs ut av 140+ ledande universitet. Deras kurser täcker ett brett spektrum av ämnen och de har många olika spår som du kan välja mellan, till exempel ”digital literacy”.

Ett annat bra alternativ för webbutveckling på nybörjarnivå är CS50:s kurs Python Web Development. Den täcker ett brett spektrum av ämnen, från datastrukturer och algoritmer till ramverk och språk för webben.

5 grundläggande färdigheter för WordPress-utveckling

I WordPress-utvecklingsprocessen ingår att skapa teman, plugins och andra verktyg för WordPress. Utvecklingen av dessa verktyg kräver kunskap om flera kodningsspråk, bland annat PHP och JavaScript.

Att vara uppmärksam på detaljer är en viktig färdighet för en utvecklare eftersom det gör det möjligt för dem att skapa konstruktioner som är både funktionella och tilltalande. Det hjälper dem också att spara tid och undvika kostsamma omarbetningar.

Hålla resurser organiserade

Det finns ofta flera PHP-mallfiler, formatmallar och JavaScript-kodbitar som används i ett tema. De kan också innehålla bilder och andra filer som måste lagras och nås. Denna komplexitet kan leda till problem om utvecklarna inte håller dessa filer organiserade och väl underhållna.

WordPress kodningsstandarder

Alla utvecklare bör följa en uppsättning regler för att skriva WordPress-kodningsutdrag för att undvika vanliga fel, förbättra kodens läsbarhet och upprätthålla konsistens. Oavsett om du skapar ett insticksprogram eller tema för eget bruk eller släpper det till allmänheten, kan du genom att följa WordPress kodningsstandarder se till att din kod är tydlig och konsekvent på alla enheter och plattformar.

Användning av en uppgiftslöpare

Ett verktyg som kan automatisera uppgifter är en värdefull tillgång för WordPress-utveckling. Det kan hjälpa dig att effektivisera repetitiva uppgifter, till exempel CSS-förbehandling och JavaScript linting.

Användning av Ajax

WordPress använder Ajax för att ge användarna responsivt innehåll på alla enheter. Denna teknik kan vara mycket användbar för att göra en WordPress-webbplats mer interaktiv och funktionell. Om du utvecklar ett WordPress-plugin eller -tema är det viktigt att lära dig att använda Ajax i din utvecklingsprocess.

Bästa metoder för WordPress-utveckling

  1. WordPress-utveckling är ett område som omfattar front-end- och back-end-arbete.
  2. Detta inkluderar att skapa webbplatser, utveckla teman och mallar, koda i olika språk och arbeta med webbplatsens säkerhet.
  3. Under utvecklingen är det viktigt att följa bästa praxis.
  4. Detta hjälper dig att undvika vanliga fel och förbättra kodens läsbarhet.